Všeobecný návod na údržbu a kontrolu

Pokud není uvedeno u jednotlivých materiálů jinak, musí být kontrola a údržba prováděna minimálně 1x ročně a zahrnuje

 • omytí vodou – nesmí být použity žádné agresivní nebo leštící přípravky (viz. všeobecné záruční podmínky)
 • kontrola konstrukčních spojů – musí být pevně dotaženy, v případě jejich uvolnění musí být neprodleně provedeno jejich dotažení, případně výměna
 • kontrola jednotlivých částí – nesmí vykazovat známky poškození, které by mohly způsobit zranění uživatele, znemožnit jejich užívání
 • kontrola povrchové úpravy – nesmí obsahovat žádné praskliny či oděrky, při zjištění jakéhokoli poškození je nutná oprava

Všeobecné záruční podmínky

Pokud není stanoveno smluvně nebo u jednotlivých materiálů jinak, platí základní záruka 24 měsíců a tyto všeobecné záruční podmínky.

Pro uznání záruky

 • musí být prováděna pravidelná doporučená kontrola a údržba
 • zjištěné závady musí být odstraněny v nejkratší možné době
 • práva z odpovědnosti musí být uplatněna bez zbytečného odkladu

Dodavatel neodpovídá

 • za poškození vzniklá zanedbáním pravidelné kontroly a návodu údržby
 • za opravy provedené nevhodně a neodborně
 • za mechanické poškození (poškrabání, vrypy, přetížení, apod.)
 • za poškození chemickým vlivem (průmyslové spady, ptačí trus, žíraviny, nevhodné čistící prostředky, apod.)
 • za poškození způsobené havárií, živelnou pohromou, vandalismem

Materiály

Při výrobě našich produktů používáme především tradiční materiály jako jsou ocel, dřevo a pro spojovací materiál také nerezovou ocel.

Povrchová úprava ocelových konstrukcí

Povrchová úprava je provedena v následujících možnostech

 • žárový zinek
 • žárový zinek + polyesterová prášková vypalovaná barva
Záruční podmínky

Záruka na vadu ocelových dílců a na jejich povrchovou úpravu je 48 měsíců, pokud není smluvně dáno jinak. Platí zde všeobecné záruční podmínky. Záruka se vztahuje na mechanickou odolnost pro daný účel, na samovolné odlupování povrchové úpravy, korozi.

Estetická nesourodost povrchu s žárovým zinkem nesnižuje ochranné vlastnosti, záruku. Reklamace estetické nesourodosti žárového zinku proto nebude uznána. Norma připouští do 0,5% z celkové plochy povrchu součásti opravu povrchu. Jednotlivá nepokovená plocha pro opravu nesmí být větší než 10 cm2. Oprava se provádí nanesením vhodného nátěru obsahujícího práškový zinek nebo žárovým nástřikem zinku.

Oprava poškozených povrchů ocelových dílů

Opravu většího rozsahu doporučujeme přenechat výrobci nebo odborné firmě. Někdy to znamená demontáž a kompletní novou povrchovou úpravu, případně výměnu poškozeného dílce.

Při provádění povrchových úprav dodržujte pokyny výrobce nátěrové hmoty!

Upozorňujeme, že opravené místo bude vykazovat stopy po přetírání nebo nástřiku. To však neznamená, že u výrobku budou sníženy ochranné vlastnosti, případně záruční doba.

O druhu použité nátěrové hmoty na poškozeném výrobku se informujte u společnosti Urbania, s.r.o.

 • Drobné opravy žárového zinku lze provést barvou s dostatečným množstvím práškového zinku
 • Drobné opravy vypalované polyesterové barvy lze provést polyuretanovou barvou v příslušném odstínu

Dřevěné části

Pro naše výrobky používáme především modřínové, akátové a dubové dřevo pro jejich vynikající vlastnosti v exteriéru.

Modřín patří mezi naše nejtvrdší jehličnany (tvrdost 19 N/mm2 Brinellovy stupnice) Díky vysoké odolnosti povětrnostním vlivům je již po staletí využíván ve stavebnictví k výrobě střešních krytin a fasád domů.

Akát patří mezi tuzemské nejtvrdší listnaté dřeviny (34 N/mm2), velmi dobře odolává vodě a povětrnosti. Ideálně se hodí na velmi namáhané výrobky, u kterých je nezbytná houževnatost materiálu, jako jsou násady, topůrka a rukojeti.

Dub (tvrdost 34 N/mm2) z našich dřev nejdéle vzdoruje nejen povětrnostním podmínkám, ale i střídání vlhka a sucha. V historii se z dubu vyráběla například mlýnská kola, hamry, sudy, piloty k mostům a lávkám apod. Dubové dřevo bylo za všech dob oblíbeno v nábytkářství.

Povrchová úprava dřeva

Dřevo chráníme proti povětrnosti a vlivu UV záření dvěma nátěry lazurou na bázi UV stabilních olejů s barevným pigmentem. Mezi oběma nátěry je dřevo broušeno pro hladší finální povrch.

Záruční podmínky

Záruka na vadu dřevěných dílů je 24 měsíců, pokud není smluvně dáno jinak. Vztahuje se na mechanickou odolnost pro daný účel, samovolné odlupování nátěru, hnilobu. Platí zde všeobecné záruční podmínky.

Podmínkou záruky je min. 1x roční obnova nátěru. Doporučuje se na jaře před zahájením sezóny. V případě větší frekvence užívání a mechanického zatížení výrobků se doporučuje kontrola a případný nátěr i před zimním obdobím, případně v průběhu sezóny.

Dřevo je přírodní materiál, drobné praskliny, trhliny, suky jsou přirozené a nelze je reklamovat.

Především u modřínu se může místy objevit výtok pryskyřice, který není závadou a lze odstranit lihem. Praskliny a trhliny se mohou objevovat i v průběhu používání v závislosti na okolním prostředí (vlhkost, teplota) a nejsou závadou.

Oprava poškozených povrchů dřeva

Opravu většího rozsahu doporučujeme přenechat výrobci nebo odborné firmě. Někdy to znamená demontáž a kompletní novou povrchovou úpravu, případně výměnu poškozeného dílce.

Pokud dojde k mechanickému poškození, je třeba neprodleně místo vybrousit a opatřit odpovídajícím nátěrem. V opačném případě může dojít ke ztrátě záruky (viz. všeobecné záruční podmínky).

Při provádění povrchových úprav dodržujte pokyny výrobce nátěrové hmoty!

Přirozenou vlastností všech dřevin je postupné zašednutí a dříve či později dochází k nevratnému poškození dřeviny hnilobou. Přestože se jedná o obnovitelný zdroj, není nutné řešit opravu výměnou, stačí dodržovat pravidelnou kontrolu a údržbu. Přednost dáváme stále více nátěru přírodními voskovými UV oleji, protože

 • jsou šetrné k životnímu prostředí
 • jsou prodyšné a vodoodpudivé
 • při včasných lokálních opravách není zřetelné napojení (nesmí dojít k zašednutí)

Pokud nedošlo mezi nátěry k zašednutí, mechanickému poškození, stačí preventivní obnovovací nátěr bez obroušení. Pravidelný obnovovací nátěr těmito oleji trvá například na lavičce asi 15 minut.

Věnujte prosím údržbě dřeva odpovídající pozornost, zaslouží si to!